Η Διανοητική Ιδιοκτησία

Η Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) αφορά στην προστασία προϊόντων της διανοίας και πιο συγκεκριμένα:

  •  τεχνολογικές εφευρέσεις προστατεύονται με τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (πατέντες, patents), 
  • τα εμπορικά σύμβολα με τα Εμπορικά Σήματα (trademarks), 
  • η τέχνη (λογοτεχνία, μουσική, κινηματογράφος) και το λογισμικό με Πνευματικά Δικαιώματα (copyrights), 
  • τα αγροτικά προϊόντα από τις Ονομασίες Προελεύσεως κλπ.

Η Διανοητική Ιδιοκτησία έχει επεκταθεί ώστε να καλύπτει και άλλες μη παραδοσιακές μορφές δικαιωμάτων, όπως είναι οι βάσεις δεδομένων ή τα εμπορικά μυστικά. Όμως, η ψηφιοποίηση του κόσμου μας έχει αλλάξει τον τρόπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι εταιρείες που βασίζονται όλο και περισσότερο σε υπολογιστές και στη χρήση του διαδικτύου εκθέτουν αθέλητα τα στρατηγικά τους πλεονεκτήματα σε σοβαρούς κινδύνους που ελλοχεύουν στον κυβερνοχώρο. Η Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) και η Ασφάλεια των Πληροφοριών (ΑΠ) είναι δύο τομείς στους οποίους η βαθιά τεχνογνωσία και η πολύ μεγάλη νομική εξειδίκευση πρέπει να αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για όσους δραστηριοποιούνται στα αντίστοιχα πεδία.

Πιο Αναλυτικά

πιο αναλυτικά

Η προστασία κάθε περιουσιακού στοιχείου μας, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Ένα υλικό περιουσιακό στοιχείο όμως, όπως ένα ακίνητο ή ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, μπορεί να περιγραφεί με ακρίβεια και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Όταν όμως πρόκειται για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, όπως μια ευρεσιτεχνία με τεχνολογικό περιεχόμενο, η περιγραφή και οι αξιώσεις πρέπει να γραφούν με τρόπο και παράλληλα τέτοια ευρύτητα ώστε ενώ δεν θα είναι αόριστες ταυτόχρονα θα εμποδίζουν έναν ανταγωνιστή να κατασκευάσει το ίδιο προϊόν και θα παρέχουν τη μέγιστη δυνατή κατοχύρωση στον εφευρέτη ή τον κάτοχο του διπλώματος. Η έλλειψη ειδικών γνώσεων, το παραμικρό  μικρό λάθος στη διατύπωση των αξιώσεων, μια εκ παραδρομής  δημοσίευση ή μια εσφαλμένη διεθνής στρατηγική, μπορούν να αποδειχθούν μοιραίες, μηδενίζοντας το δικαίωμα και συνεπιφέροντας απώλεια εκατομμυρίων ευρώ.

Σε μια εποχή συνεχώς αυξανόμενης ανάγκης για προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων και των Δεδομένων, τόσο σε συμβατικά όσο και σε διαδικτυακά περιβάλλοντα, η INTELLEX διαθέτει τους ανθρώπους να το κάνουν. Η συσσωρευμένη εμπειρία μας άνω των 30 ετών στην επιτομή της τεχνολογίας και του δικαίου μας καθιστά μοναδικούς στην Ελλάδα, την Κύπρο και την υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο. Η INTELLEX είναι η μόνη εταιρεία συμβούλων στην Ανατολική Μεσόγειο που παρέχει συμβουλές από πιστοποιημένους επαγγελματίες ειδικούς στη Διανοητική Ιδιοκτησία και στις ευρεσιτεχνίες, πρώην Διευθυντές και εξεταστές του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office), ειδικούς στην τεχνολογία και ειδικά εκπαιδευμένους δικηγόρους.

Προσφέρουμε λύσεις μίας στάσης που θα προσθέσουν αξία στις καινοτόμες ιδέες και τα δεδομένα σας. Εμπιστευόμενοι τα Διανοητικά Δικαιώματά σας και τα Δεδομένα σε μας, θα αξιοποιήσετε στο έπακρο τα άυλα περιουσιακά σας στοιχεία για να κατακτήσετε τις παγκόσμιες αγορές, αποφεύγοντας παράλληλα εμπορικές, διοικητικές ή νομικές επιπλοκές και ανησυχίες. Η ομάδα μας είναι έτοιμη να συζητήσει μαζί σας και να προστατεύσει την εργασία και τις επενδύσεις σας με τον πιο αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο τρόπο βάσει των αναγκών σας.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Δεδομένων, εστιάζοντας:

European Patent Office