Τι κάνουμε

Υπηρεσίες

Ευρεσιτεχνίες

Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε μέσα στο τεχνικά και νομικά πολύπλοκο τοπίο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να σας βοηθήσουμε σε διάφορα στάδια της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πνευματικά Δικαιώματα

Οι ιδέες δεν προστατεύονται. Η υλική τους έκφραση όμως, μπορεί να προστατευθεί. Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την προστασία των πνευματικών έργων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Κλάδοι Βιομηχανίας

Η Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) αφορά σε μία δημιουργία του ανθρώπινου νου, η οποία ανήκει σε ένα άτομο, έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση. Την απαντούμε στην καθημερινή μας ζωή σε φάρμακα, αυτοκίνητα, υπολογιστές, βιβλία, ταινίες, μουσική, ιστοσελίδες κλπ. που προστατεύονται από τα αντίστοιχα δικαιώματα.

Τα πιο γνωστά παραδείγματα ΔΙ είναι: 

  • τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (πατέντες, patents), τα οποία προστατεύουν τεχνολογικές εφευρέσεις
  • τα Εμπορικά Σήματα (Trademarks), τα οποία προστατεύουν εμπορικές επωνυμίες, εκφράσεις, λογότυπα, χρώματα, σχήματα και γενικά οτιδήποτε ξεχωρίζει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία από άλλα
  • η Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright), η οποία αφορά σε πνευματικά δημιουργήματα, όπως τα βιβλία, η μουσική, οι κινηματογραφικές ταινίες, οι βάσεις δεδομένων, το λογισμικό
  • τα Βιομηχανικά Σχέδια (Industrial Designs), τα οποία προστατεύουν μόνο την εξωτερική μορφή ενός αντικειμένου
  • οι Γεωγραφικοί Προσδιορισμοί
  • τα Εμπορικά Μυστικά
  • ειδικές διαδικασίες κατοχύρωσης για ολοκληρωμένα κυκλώματα, φυτικές ποικιλίες.


Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που υπάρχει σε κάθε κλάδο (τεχνολογία, εμπόριο, τέχνες), παρέχει προστιθέμενη αξία στον δικαιούχο της. Η διασφάλιση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας πρέπει να απασχολεί εξίσου τον ιδιώτη εφευρέτη και μια εταιρεία, οποιουδήποτε μεγέθους. Η εκμετάλλευσή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σας, το εμπορικό σας σήμα, τα δεδομένα σας ή οποιοδήποτε άλλο είδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, προσφέρει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα δραστηριότητάς σας.

Βιομηχανικοί /τεχνικοί τομείς στους οποίους παρατηρείται ιδιαίτερα ενεργή προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι:

Βιομηχανικοί /τεχνικοί τομείς

Φαρμακευτική βιομηχανία

Αυτοκινητοβιομηχανία

Χημικά προϊόντα

Σχέδιο & Τέχνη

Ηλεκτρονικά

Ενέργεια

Φαγητό και ποτό

Πληροφορική και ηλεκτρονικό εμπόριο

Καλλυντικά

Επιστήμες της ζωής

Αεροδιαστημική

Πολυτελή και καταναλωτικά αγαθά

Μηχανική

Αρχιτεκτονική

Μέσα και επικοινωνία

Ιατρική Μηχανική

Μόδα

Τηλεπικοινωνίες

Βιομηχανία συσκευασίας

Διαφήμιση και προώθηση προϊόντων

Τομέας Υγείας

Τουρισμός