Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Ευρεσιτεχνίες

Είναι πράγματι μια δύσκολη ερώτηση. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν η εφεύρεσή σας είναι ανιχνεύσιμη στο τελικό προϊόν σας, τι κάνουν οι ανταγωνιστές σας με βάση τα προϊόντα και τις δημοσιεύσεις τους, και τι μπορεί να κερδίσετε προστατεύοντάς την.

Συνήθως, οι εφευρέσεις που προτιμάται να προστατεύονται:

  • μπορούν να ανιχνευθούν στο τελικό προϊόν, ή
  • κάποιος με καλή γνώση στο αντίστοιχο τεχνολογικό τομέα μπορεί να τις εξάγει συμπερασματικά (reverse engineering), ή
  • ανήκουν στους τεχνικούς τομείς στους οποίους εργάζονται οι ανταγωνιστές σας.


Ο σωστός χρόνος για την υποβολή αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εξαρτάται από την ωριμότητα της εφεύρεσης, από το αν πρόκειται για μια πραγματική εφεύρεση ή για τη συνέχιση της υπάρχουσας γνώσης και από την πιθανή προώθηση στην αγορά ενός προϊόντος.

Δεν υπάρχει σταθερό κόστος, αλλά είναι σίγουρο ότι απαιτείται χρήμα και χρόνος. Όπως η ιδιοκτησία σε ενσώματα αγαθά (ένα σπίτι, ένα οικόπεδο, ένα πλοίο) απαιτεί επένδυση χρήματος και κόπου, το ίδιο απαιτείται και στην περίπτωση απόκτησης άυλης ιδιοκτησίας.

Οι Ευρεσιτεχνίες είναι οι πιο ακριβές διαδικασίες, τα Εμπορικά Σήματα είναι πιο οικονομικά, τα Πνευματικά Δικαιώματα μπορούν να προστατευθούν πολύ οικονομικά, με τη χρήση έξυπνων στρατηγικών. Κάθε τίτλος όμως προστατεύει διαφορετικά αγαθά. Μια τεχνολογική καινοτομία δεν μπορεί να προστατευθεί παρά μόνο με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, ένα λογότυπο, δεν μπορεί να προστατευθεί παρά μόνο σαν Εμπορικό Σήμα κ.ο.κ.

Το κόστος εξαρτάται από τη στρατηγική σας. Αυτή εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία θέλετε να εμπορευθείτε το προϊόν και τη διάρκεια προστασίας. Απαιτείται μια αρχική επένδυση για την σύνταξη και την αρχική κατάθεση, αν αυτή είναι επιτυχής, μια δεύτερη επένδυση για την διεθνή κατοχύρωση και στη συνέχεια μια τρίτη, μεγάλη επένδυση για την μετάφραση σε πολλές ξένες γλώσσες, τα τέλη κατάθεσης και αμοιβή των κατά τόπους Συμβούλων Ευρεσιτεχνίας.

Πιο συγκεκριμένα, μια απλή κατάθεση στην ελληνική επικράτεια στοιχίζει κάποιες εκατοντάδες ευρώ, μια παγκόσμια κατάθεση κάποιες χιλιάδες, ενώ μια κατοχύρωση στις βασικές ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Κίνα και άλλες σημαντικές χώρες, σε βάθος εικοσαετίας (υπάρχουν ετήσια τέλη μετά το 3ο έτος) θα κοστίσει συνολικά κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες. Φυσικά, θα επενδύσετε αυτά τα χρήματα, μόνο αν, ή μόνο διότι η ευρεσιτεχνία σας αποδίδει το πολλαπλάσιο. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα γιγάντωσης μιας ασήμαντης εταιρείας, με βάση μια μόνο Ευρεσιτεχνία.

Σίγουρα ναι. Ακόμη και αν μιλάτε σε ένα έμπιστο άτομο, έναν υπάλληλο, έναν πελάτη /προμηθευτή, έναν σύμβουλο ή έναν φίλο σας, είναι καλύτερο να έχετε υπογράψει ένα Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας πριν αποκαλύψετε οποιαδήποτε πολύτιμη πληροφορία.

Δεδομένα

Αν έχετε ακόμη και έναν υπάλληλο τότε θα πρέπει σίγουρα να συμμορφωθείτε με το GDPR. Εάν χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο όχι για να συνάψετε ηλεκτρονικά συμβόλαια αλλά για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων σε φυσικά πρόσωπα, πρέπει να συμμορφώνεστε με το GDPR. Σε γενικές γραμμές, πρέπει να συμμορφώνεστε εάν αποθηκεύετε, διαβιβάζετε, επεξεργάζεστε, διαγράφετε κλπ. πληροφορίες σχετικά με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο, όπως: όνομα, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, διεύθυνση κ.λπ.

Προσέξτε: η συμμόρφωση με το GDPR δεν ισούται με την ασφάλεια των πληροφοριών. Το τελευταίο είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια και ανάλογα με τη φύση των δραστηριοτήτων σας θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλοι νόμοι με τους οποίους ενδέχεται να υποχρεωθείτε να συμμορφωθείτε σε σχέση με την προστασία δεδομένων.

Εάν είστε εσείς που καθορίζετε τον σκοπό και τα μέσα επεξεργασίας τότε θα πρέπει να θεωρήσετε τον εαυτό σας ελεγκτή. Αν διεξάγετε επεξεργασία ακολουθώντας την καθοδήγηση κάποιου άλλου τότε είστε επεξεργαστής. Το εάν ενεργείτε ως ελεγκτής ή επεξεργαστής είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις υποχρεώσεις σας βάσει του GDPR. Προσοχή όμως, επειδή μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου λειτουργείτε ως ελεγκτής για ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας και ως επεξεργαστής για άλλους.

Αυτό εξαρτάται από τις δραστηριότητές σας. Εάν ασχολείστε με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια κ.λπ., τότε σίγουρα χειρίζεστε πληροφορίες Διανοητικής Ιδιοκτησίας σε ψηφιοποιημένη μορφή, αποθηκευμένες κάπου στους διακομιστές σας ή σε απομακρυσμένη τοποθεσία (cloud). Εάν έχετε υιοθετήσει συγκεκριμένες στρατηγικές στην επιχείρησή σας, τότε πιθανότατα έχετε εμπορικά μυστικά που σας επιτρέπουν να προωθήσετε την επιχείρησή σας. Σε περίπτωση που έχετε μεγάλο αριθμό πελατών, τότε χειρίζεστε ταυτόχρονα προσωπικά δεδομένα, μια βάση δεδομένων που θα μπορούσε να είναι κατάλληλη για δικαίωμα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και εμπορικού μυστικού. Μιλώντας γενικά.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνετε για την προστασία των δεδομένων. Υπάρχει μια προσέγγιση που βασίζεται στη διαδικασία όσον αφορά στην ασφάλεια δεδομένων (ή πληροφοριών). Είστε υπεύθυνοι να επιλέγετε τα κατάλληλα μέτρα που ταιριάζουν καλύτερα στην επιχείρησή σας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προσφύγετε τόσο σε εξειδικευμένους δικηγόρους όσο και σε ειδικούς πληροφορικής. Η υιοθέτηση κωδίκων βέλτιστης πρακτικής σίγουρα θα μπορούσε να σας βοηθήσει, αλλά δεν είναι πανάκεια.

Τις περισσότερες φορές παραβιάσεις δεδομένων συμβαίνουν επειδή συνεργάτες τρίτων με τα συστήματα των οποίων τα συστήματά σας ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα, δεν προστατεύονται επαρκώς από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου ή άλλες εκθέσεις δεδομένων. Ως εκ τούτου, παρά το ενδεχόμενο να έχετε εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα στην επιχείρησή σας, ενδέχεται να υπάρχουν επικίνδυνα τρωτά σημεία, εάν οι συνεργάτες σας δεν έχουν εξετάσει σοβαρά τις απειλές δεδομένων. Αυτό που πρέπει να κάνετε πριν από τη σύναψη συμβάσεων είναι να ρυθμίσετε και να ελέγξετε την ανθεκτικότητα της ασφάλειας των πληροφοριών των μελλοντικών συνεργατών σας.

Έχετε υπόψη σας την πολιτική παραβίασης δεδομένων προμηθευτή απομακρυσμένων υπηρεσιών (cloud). Πολλοί πάροχοι απομακρυσμένων υπηρεσιών (cloud) έχουν ενσωματώσει αποποιήσεις ευθύνης στους όρους και τις προϋποθέσεις τους, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων μάλλον θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην απόκτηση αποζημίωσης.

(Σημείωση: όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, το GDPR έχει λάβει ορισμένες προφυλάξεις ως προς αυτές τις αποποιήσεις ευθυνών).