Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στο www.intel-lex.eu και να σας διαβεβαιώσει ότι η INTEL-LEX («η εταιρεία») έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αλλά και γενικότερα με την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας.

Η πολιτική αυτή αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι παρέχει τις υπηρεσίες της με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα που της κοινοποιούνται και εγγυάται ότι η επεξεργασία όλων των δεδομένων που αφορούν φυσικά πρόσωπα, πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ακρίβειας των πληροφοριών και ότι παρέχεται απόλυτη ασφάλεια σχετικά με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα τέτοιων δεδομένων.

Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επικοινωνία, θα πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική (υποχρεωτικά) και τους όρους χρήσης.

Επεξεργασία

α. Συλλογή 

Ο ιστότοπος συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν τον επισκέπτεστε, όταν εγγράφεστε για ενημερωτικά δελτία ή προκειμένου να επικοινωνείτε με την εταιρεία μέσω email.

Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, ανάλογα με το τι παρέχετε:

 • Διεύθυνση IP
 • Όνομα χρήστη
 • Όνομα
 • Διεύθυνση
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τηλέφωνο

Η εταιρεία έχει ορίσει συγκεκριμένο άτομο υπεύθυνο για τη διαχείριση των δεδομένων.  

β. Χρήση

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται μόνο από την εταιρεία και μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ή την προώθηση ενημερωτικών δελτίων. Η εταιρεία, αφού περιηγηθείτε στο site της, διατηρεί το δικαίωμα να σας αποστείλει ενημερωτικό υλικό. Ωστόσο, εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε υλικό από την εταιρεία στο μέλλον, μπορείτε να στείλετε άμεσα ένα email εδώ. Η εταιρεία δεν προωθεί τα δεδομένα σας σε τρίτους. Ωστόσο, είναι πιθανό να λάβετε διαφημιστικό υλικό λόγω της χρήσης cookies του Google Analytics. Για να διαγράψετε τα σχετικά cookies, διαβάστε την Πολιτική Cookies.

γ. Αποθήκευση – Ασφάλεια – Διαγραφή

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει προστατεύονται από τυχαία και παράνομη εισβολή, αλλοίωση και καταστροφή και από κάθε άλλη παράνομη ενέργεια.

Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζει ο χρήστης της ιστοσελίδας, διατηρούνται από την εταιρεία για όσο διάστημα επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία. Για παράδειγμα, εάν στείλετε ένα email στην εταιρεία, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν προκειμένου η εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί σας ή να σας στείλει ενημερωτικά δελτία και δεν θα διαγραφούν, εκτός εάν το ζητήσετε από την εταιρεία. Μόλις διαγραφούν τα δεδομένα σας, διαγράφονται οριστικά και δεν μπορούν να ανακτηθούν.

Σε περίπτωση «δεσμών» προς άλλους ιστοτόπους, ο ιστότοπος της εταιρείας δεν ευθύνεται για τους όρους και τις προϋποθέσεις διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν από τους άλλους ιστοτόπους.

δ. Κοινοποίηση

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα δεδομένα που συλλέγει σε τρίτους. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών και εφόσον έχουν ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία, μπορεί να τους παραχωρηθεί και πρόσβαση στα δεδομένα που κατέχει η εταιρεία. Η εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει άλλους εκτελούντες την επεξεργασία για σκοπούς επεξεργασίας. Το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας, δεσμεύονται από εμπιστευτικότητα ακόμη και μετά τη λήξη της σύμβασης που συνδέει κάθε εργαζόμενο με την εταιρεία. Η εταιρεία δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ.

ε. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την εταιρεία

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας:

 • Επειδή μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας (π.χ. newsletter).
 • Γιατί πρέπει να συμμορφωθούμε με το νόμο.
 • Επειδή πρέπει να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις έναντι σας.
 • Γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας.

στ. Μέτρα ασφαλείας

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας.

Ερωτήσεις, Αιτήματα, Παράπονα προς την Εταιρεία

Κάθε φυσικό πρόσωπο – υποκείμενο δεδομένων, έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του. 

Επιπλέον, το υποκείμενο έχει το δικαίωμα: 

α. να αμφισβητήσει την εγκυρότητα των δεδομένων

β. να ζητήσει την αναστολή, ανάκληση, απαγόρευση, διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων και να δηλώσει την ανάκληση της συγκατάθεσής του για την τήρησή τους

γ. να μάθει τα μέσα προστασίας δεδομένων, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες της επεξεργασίας τους από την εταιρεία καθώς και να ζητήσει αντίγραφο των δεδομένων που τηρεί η εταιρεία

δ. να ζητήσει τη φορητότητα των δεδομένων του

ε. να διαμαρτυρηθεί και να διεκδικήσει αποζημίωση εάν αποδείξει ότι έχει υποστεί ζημία   από την τήρηση ανακριβών, ψευδών, αναχρονιστικών και παράνομα συλλεγμένων δεδομένων. 

στ. διατηρεί επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρεία θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατό στα αιτήματα κάθε χρήστη/μέλους. Χρόνος  μίας εβδομάδας πρέπει να θεωρείται αναμενόμενος.

Τροποποίηση της πολιτικής προστασίας δεδομένων

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς την πολιτική απορρήτου του ιστότοπου, αλλά μόνο για την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας.

Πώς να επικοινωνήσετε

Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία με τους παρακάτω τρόπους (τηλέφωνο, αλληλογραφία κ.λπ.).

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε δεδομένα, πρέπει να μας στείλετε ακριβώς τις πληροφορίες που θέλετε να τροποποιήσετε/διαγράψετε.

Δικαιοδοσία

Η πολιτική αυτή διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με προσωπικά δεδομένα, αρμόδια είναι  τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο  το ελληνικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ορισμοί

 1. «Προσωπικά δεδομένα» (ή δεδομένα) σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).
 2. «Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σύνολο λειτουργιών που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, όσον αφορά προσωπικά δεδομένα ή σύνολα δεδομένων, όπως συλλογή, αποθήκευση, προσαρμογή, τροποποίηση, ανάκτηση, αποκάλυψη, διαγραφή ή καταστροφή.
 3. Ως «υποκείμενο δεδομένων» νοείται το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται. Για τους σκοπούς των παρόντων υποκειμένων δεδομένων είναι οι επισκέπτες του ιστότοπου.
 4. «Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς του παρόντος, η εταιρεία είναι ο μόνος υπεύθυνος επεξεργασίας.
 5. Ως «υπεργολάβος ή  εκτελών την επεξεργασίας» νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μια δημόσια αρχή, μια υπηρεσία ή άλλη οντότητα, που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας. 
 6. «Συναίνεση» του υποκειμένου των δεδομένων, σημαίνει κάθε ένδειξη βούλησης που είναι ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση. H οποία παρέχεται με δήλωση ή σαφή θετική ενέργεια, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων αποδεικνύει ότι συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Η συγκατάθεση μπορεί να δοθεί έγκυρα και ψηφιακά, κάνοντας κλικ σε ένα πλαίσιο ελέγχου ή κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο που λέει «Συμφωνώ».
 7. Ως «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» νοείται παραβίαση της ασφάλειας που έχει ως αποτέλεσμα την τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλο τρόπο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 8. Ως «σκοπός επεξεργασίας» νοείται ο λόγος για τον οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα υπό τον έλεγχό του.
 9. Ως «Αρχές» νοούνται όλες οι δικαστικές και διοικητικές αρχές, ανεξάρτητες ή μη, που έχουν το δικαίωμα να ζητούν προσωπικά δεδομένα από την εταιρεία σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τους νόμους της Ελλάδας.
 10. «Τρίτα πρόσωπα» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον ελεγκτή, τον επεξεργαστή, τον υπεργολάβο και τα πρόσωπα υπό την άμεση εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία ή του υπεργολάβου που είναι εξουσιοδοτημένοι, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.
 11. «Εργαζόμενοι – Συνεργάτες» σημαίνει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με την εταιρεία, είτε σε σχέση εργασίας, είτε σε σχέση παροχής υπηρεσιών, τα οποία αμείβονται από την Εταιρεία για την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών.