Ευαγγελία Παντερή

Paralegal

Ως paralegal, η Ευαγγελία παρέχει υποστήριξη και συμβουλές σε πελάτες σε διοικητικά θέματα και ζητήματα πληρότητας φακέλου, ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία και την ορθή αρχειοθέτηση πολλών σημαντικών εγγράφων. Η Ευαγγελία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και ενημέρωση των προθεσμιών, την προετοιμασία προσφορών και την επικοινωνία με τους πελάτες. Καταχωρεί σημαντικές ποσότητες δεδομένων, γεγονός που δημιουργεί ένα άψογο και πολύτιμο σύστημα αρχειοθέτησης και ενημέρωσης. Τέλος είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συναντήσεις με πελάτες, ενώ διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στους πελάτες έχουν προηγουμένως εξακριβωθεί με τις αρμόδιες αρχές και τα αρμόδια στελέχη της Intellex.

H Ευαγγελία έχει πτυχίο (BCs) στα συστήματα Αυτοματισμού και μεταπτυχιακό (MSc) στα Δίκτυα Ευρυζωνικών και Κινητών Επικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο του Kent, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διακρίνεται για το ομαδικό της πνεύμα και διαθέτει μεγάλη και πολύχρονη εμπειρία στην υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών.