Βιομηχανικά Σχέδια

Για έναν σχεδιαστή, η εξασφάλιση των βιομηχανικών σχεδίων του μπορεί να φαίνεται ως ένα απλό έργο το οποίο​, ωστόσο, μπορεί να κρύβει πολλούς κινδύνους. Η προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων, σας εγγυάται το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης ενός σχεδίου ή υποδείγματος, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή, την προσφορά, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση του προϊόντος στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιό σας ή στο οποίο εφαρμόζεται. Όταν καταχωρίζετε ένα σχέδιο ή υπόδειγμα, προστατεύετε την εξωτερική εμφάνιση του αντικειμένου ή του μη φυσικού προϊόντος και έχετε το δικαίωμα να ελέγχετε τη χρήση του. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας θα σας προσφέρει καθοδήγηση για μια ευρύτερη και ισχυρότερη προστασία βιομηχανικών σχεδίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ας δουλέψουμε