Εμπορικά Μυστικά

Τα εμπορικά μυστικά αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο και απαιτούν νέες στρατηγικές για την ταυτοποίηση, την προστασία και την επιβολή της νομοθεσίας. Η προστασία των εμπορικών απορρήτων από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές είναι ολοένα και πιο απαραίτητη για την επιτυχία των πελατών μας. Τα εμπορικά μυστικά συχνά αντιπροσωπεύουν τις ευαίσθητες και ιδιαίτερης αξίας πληροφορίες, τις τεχνολογίες ή τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που τροφοδοτούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες μιας εταιρείας και της εξαρφαλίζουν ώθηση στην αγορά η οποία αναπτύσσεται με πολύ κόπο, χρόνο και συνήθως και κόστος​. Οι ειδικοί μας συμβουλεύουν τους πελάτες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τον εντοπισμό και την προστασία των ​κρίσιμων πληροφοριών τους, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών ​με τους εργαζομένους ή συμφωνιών με περιοριστικές ρήτρες (π.χ. μη ανταγωνισμού, μη γνωστοποίησης κλπ.). Η Intellex θα σας δείξει πώς να ​εντοπίσετε καλύτερα και να προφυλάξετε τα πολύτιμα εμπορικά μυστικά σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ας δουλέψουμε