Πνευματικά Δικαιώματα

Αν και οι ιδέες δεν προστατεύονται, η υλική έκφρασή τους μπορεί να προστατευθεί από τα πνευματικά δικαιώματα. Στον σύγχρονο κόσμο, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την προστασία πνευματικών έργων που δεν καλύπτονται από άλλα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, όπως είναι οι βάσεις δεδομένων (εκτός από εκείνες που προστατεύονται από την οδηγία 96/9 / ΕΚ) και το λογισμικό, και τα οποία μπορεί να αντιστοιχούν σε επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι επίσης σημαντικά για τη βιομηχανία αναψυχής (ταινίες, μουσική, διαφήμιση κ.λπ.).

Ωστόσο, η τεχνολογία και η απεριόριστη φύση του Διαδικτύου δημιουργούν νέες απειλές για τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς είναι εξαιρετικά εύκολο να επωφεληθεί κάποιος από τα υπάρχοντα έργα χωρίς να πληρώσει αμοιβές στον δημιουργό.

Οι επαγγελματίες μας θα σας συμβουλεύσουν σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων πνευματικής Ιδιοκτησίας και θα σας υποστηρίξουν στο σχεδιασμό της στρατηγικής σας. Εάν χρειαστεί να προχωρήσετε με νομικές διαδικασίες για να υπερασπιστείτε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας, οι δικηγόροι με τους οποίους συνεργάζεται η Intellex θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ας δουλέψουμε