5 Ιουλίου, 2022

TURKAEGEAN: H τέλεια τρικυμία σε ένα ποτήρι νερό

Του δρ. Δημήτρη Κουζέλη

Το Εμπορικό Σήμα είναι ένας τίτλος Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Δεν καθορίζει σύνορα, ούτε επικράτειες, ούτε μπορεί να αποτελέσει αφορμή για εδαφικές διεκδικήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με το θέμα που δημιούργησε το όνομα ανεξάρτητου κράτους Μακεδονία.

Ένα Εμπορικό Σήμα είναι ένα “αρνητικό δικαίωμα” και χρησιμοποιείται κυρίως αποτρεπτικά: Δεν επιτρέπω σε τρίτον να χρησιμοποιεί το σήμα μου χωρίς τη συγκατάθεσή μου.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα ποτέ δεν είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει το σήμα αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα. 

Ένα Σήμα, ακόμα και αν μας απονεμηθεί, δεν σημαίνει ότι είμαστε 100% σίγουροι ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Μπορεί κάποιος άλλος να εγείρει αξιώσεις εκ των υστέρων. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, κάποιο τουριστικό γραφείο της Τουρκίας που πιθανόν να χρησιμοποιεί το όνομα χωρίς να το ξέρουμε, μπορεί να αποτρέψει τη χρήση του ονόματος.

Το συγκεκριμένο σήμα είναι σύνθετο. Δεν είναι γεωγραφικός προσδιορισμός, εμπεριέχει όμως τη λέξη AEGEAN. Το EUIPO θα μπορούσε να αποφανθεί επ’ αυτού, αν είχε ασκηθεί αίτηση ανακοπής (opposition) εντός 3 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Το EUIPO είναι ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός στον οποίο φυσικά συμμετέχει και η Ελλάδα. Η Τουρκία δεν συμμετέχει. Η Ελλάδα έχει δύο ειδών συμμετοχή: α. ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων του και β. ως χώρα μέλος έχει αρκετούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε διάφορες υπηρεσίες του. Καμία από αυτές τις συμμετοχές δεν επιτρέπει τη θεσμική ανάμιξη της χώρας μας στις οργανικές αποφάσεις του EUIPO.

O OBI δεν έχει δικαιοδοσία στο EUIPO. Δεν μπορεί να εμποδίσει μια απονομή. Επίσης, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο έξυπνο σύστημα το οποίο να ανιχνεύει τα πολιτικά “ευαίσθητα” σήματα και να ειδοποιεί την πολιτική ηγεσία. Δεν υπάρχει ευθύνη στον ΟΒΙ, ούτε και στην προηγούμενη Διεύθυνση Σημάτων, στη διάρκεια της οποίας έγινε η απονομή.

Θεωρώ ότι οι Έλληνες πολιτικοί δημιούργησαν τρικυμία σε ένα ποτήρι νερό. Το σήμα είναι ασθενές και αν δεν ασχοληθούμε μαζί του, θα πεθάνει από αδιαφορία. Για την ώρα, οι Έλληνες πολιτικοί ρίχνουν νερό στο μύλο της Τουρκίας. Και με την έμμεση, δωρεάν διαφήμιση που κάνουν, βοηθούν το ασήμαντο αυτό σήμα, να αποκτήσει οντότητα.

* Ο δρ, Δημήτρης Κουζέλης είναι European Patent Attorney, πρώην Διευθυντής στο European Patent Office, συνιδρυτής της Intellex, εκπρόσωπος του ΣΕΒ στην Business Europe, μέλος του ΤΕΣ Καινοτομία και Διανοητική Ιδιοκτησία, Πρόεδρος της Επιτροπής Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ICC-Hellas.