Αλέξανδρος Λιούμπης

Ευρωπαίος Σύμβουλος Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Σύμβουλος για Ευρωπαϊκά, PCT και Εθνικά (GR) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Εκπαίδευση και υποστήριξη των υποψηφίων για τις Ευρωπαϊκές Εξετάσεις Πιστοποίησης

Ως εξειδικευμένος ευρωπαίος σύμβουλος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από το 2013, ο Αλέξανδρος συμβουλεύει ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά τμήματα, τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς εταιρίες σχετικά με θέματα ΔΙ, δηλαδή την προετοιμασία, τη σύνταξη και τη παρακολούθηση των αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για την υποβολή αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας εθνικά (GR), EPO ή PCT.

Ως Διευθυντής Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο MyScript από το 2018 επιβλέπει ένα χαρτοφυλάκιο άνω των εκατό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες που έχουν κατατεθεί σε όλο τον κόσμο.

Ως πλήρες μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Επαγγελματικών Εκπροσώπων ενώπιον του ΕΡΟ, εκπροσωπεί την Ελλάδα σε όλα τα εκπαιδευτικά θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εξέταση Πιστοποίησης. Από το 2012 έως το 2018 εργάστηκε ως Ευρωπαίος σύμβουλος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα της ZBM, δικηγορική εταιρεία Tier 1 με έδρα τη Βαρκελώνη.

Από το 2010 έως το 2012 εργάστηκε στην Pappas IP, δικηγορική εταιρεία ΔΙ με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα.

Από το 2002 έως το 2009 εργάστηκε ως Εξεταστής Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο Ελληνικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε συνεδριάσεις και επιτροπές ταξινόμησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) καθώς και στο ΕΡΟ.

Προσόντα και Εκπαίδευση

Ο Αλέξανδρος πέρασε την ευρωπαϊκή εξέταση πιστοποίησης και πιστοποιήθηκε ως επαγγελματικός εκπρόσωπος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας το 2013.

Απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Τεχνολογίας και Καινοτομίας από τη Μονάδα Έρευνας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Sussex του Ηνωμένου Βασιλείου το 1997 και το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού το 1996 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Μιλάει άπταιστα αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, έχει καλές γνώσεις γαλλικών και καταλανικών και βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας.