Εμπορικά Σήματα

Ένα εμπορικό σήμα είναι αυτό που διακρίνει εσάς και τα προϊόντα / υπηρεσίες σας από αυτά των ανταγωνιστών σας. Ένα ισχυρό εμπορικό σήμα σας κάνει να ξεχωρίζετε και συμβάλλει στο να αποκτήσετε σημαντικό τμήμα της αγοράς. Τα εμπορικά σήματα μπορεί να είναι εθνικά ή διεθνή.

Οι καταχωρίσεις εθνικών σημάτων έχουν περιορισμένο αποτέλεσμα (το δικαίωμα χρήσης χορηγείται για χρήση εντός της χώρας μόνο). Οι καταχωρίσεις εμπορικών σημάτων της ΕΕ (EUTM) έχουν διευρυμένη επίδραση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης επιτρέπει τη διεθνή καταχώρηση των εμπορικών σημάτων και παρέχει άμεση και ταυτόχρονη προστασία σε πολλές χώρες.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλές σχετικά με την επιλογή των εμπορικών σημάτων, τη διακριτικότητά τους και την δυνατότητα καταχώρησής τους
  • Διαχείριση διεθνών χαρτοφυλακίων
  • Αναζητήσεις υπαρχόντων σημάτων, έρευνες και στρατηγικές συμβουλές για την κατάθεση
  • Προετοιμασία, κατάθεση και παρακολούθηση εθνικών, κοινοτικών ή διεθνών αιτήσεων εμπορικών σημάτων
  • Ανανέωση εμπορικών σημάτων
  • Διαδικασία χειρισμού (εναντίωση, ακύρωση και προσφυγή)
  • Άδεια χρήσης (διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβάσεων άδειας)
  • Συμβουλές για στρατηγικές μετά από παραβίαση δικαιωμάτων εμπορικού σήματος
  • Δικαστική προσβολή σχετική με εμπορικά σήματα μέσω του δικτύου μας εξειδικευμένων δικηγόρων

Επικοινωνήστε μαζί μας

ας δουλέψουμε