Ευρεσιτεχνίες

Είμαστε η μόνη εταιρεία στην Ανατολική Μεσόγειο

που παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

από τρεις εξειδικευμένους Ευρωπαίους Δικηγόρους Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Οι εξαιρετικά καταρτισμένοι επαγγελματίες μας είναι σε θέση να σας προσφέρουν στρατηγικές συμβουλές σχετικά με τον πιο κερδοφόρο τρόπο εκμετάλλευσης και διαχείρισης της καινοτομίας σας.
Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε μέσα στο πολύπλοκο τοπίο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να σας βοηθήσουμε με:

 • Την κατανόηση του τμήματος της καινοτομίας που μπορεί να προστατευθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
 • Τον καθορισμό του τμήματος της δραστηριότητάς σας που ενδέχεται να παραβιάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας που ανήκουν σε κάποιον άλλο (έκθεση Ελευθερίας Λειτουργίας ή FTO)
 • Τον καθορισμό του γεωγραφικού εδάφους (κράτους ή Οργανισμού) όπου πρέπει να κατατεθεί μια αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να αυξήσετε τα άυλα περιουσιακά σας στοιχεία με λογικό κόστος
 • Την ενημέρωσή σας όσον αφορά τις τεχνολογικές γνώσεις, το χρόνο και το κόστος που συνεπάγεται μία αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
 • Έρευνα ανταγωνισμού (Due diligence)
 • Την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
 • Την παρακολούθηση της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μέχρι την τελική της χορήγηση σε διάφορα κράτη
 • Την διαρκή παρακολούθηση της καινοτομίας των ανταγωνιστών σας
 • Την ανακάλυψη του τεχνολογικού τοπίου
 • Την απόφαση σε ποιες χώρες το προϊόν σας είναι ελεύθερο να παραχθεί ή να πωληθεί, μέσω αναζήτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Την αξιολόγηση της δυνατότητας επιβολής (enforcement) των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας που σας ανήκουν μέσα από νομικές διαδικασίες
 • Την προσφυγή στη Δικαιοσύνη έναντι αντιγραφέων της τεχνολογίας σας 
 •  Την υπεράσπισή σας έναντι προσφυγών τρίτων προς εσάς  

Ενημερωθείτε σήμερα για την κατάθεση ευρεσιτεχνίας PCT σε Ευρώπη αλλά και σε Διεθνή επίπεδο. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ας δουλέψουμε