18 Σεπτεμβρίου, 2023

Ιστορική Απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου

Στην πρωτοφανή για ασφαλιστικά μέτρα απόφαση 151/2023, όσο αφορά την εμβάθυνση, την ακρίβεια, την ποιότητα της επιχειρηματολογίας, αλλά και το μέγεθός της, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με προεδρεύοντα και εισηγητή τον κ. Ιωάννη Μασσαλή, αναθεώρησε την προηγούμενη απόφασή του, με την οποία διόριζε ως πραγματογνώμονες δυο μηχανικούς από τον κατάλογο του ΤΕΕ, υιοθέτησε πλήρως την επιχειρηματολογία μας και καλεί να προτείνουμε δύο μηχανολόγους μηχανικούς, όχι πλέον από τη λίστα του ΤΕΕ, αλλά από τη λίστα των 8 Συμβούλων Ευρεσιτεχνίας, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office), κατόπιν των εξετάσεων EQE.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αναγνωρίζεται στην πράξη ο θεσμός του Συμβούλου Ευρεσιτεχνίας και τονίζονται οι εξειδικευμένες γνώσεις του, οι οποίες είναι ιδιαίτερα πολύτιμες στη διαλεύκανση υποθέσεων παραβίασης δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Η απόφαση αυτή αναβαθμίζει το παντελώς άγνωστο επάγγελμα στη χώρα μας, η οποία καταγράφει σημαντική υστέρηση σε αριθμό Πιστοποιημένων Συμβούλων ανά εκατομμύριο κατοίκων. Είμαστε τελευταίοι ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και προ-τελευταίοι στη πολύ ευρεία λίστα των 39 κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Γραφείου, με τελευταία τη γείτονα Τουρκία.

Κάποιοι δικαστές, όπως ο κ. Ι Μασσαλής, αξίζουν τον σεβασμό μας και αναβαθμίζουν το κύρος της δικαιοσύνης.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση αναλυτικά εδώ.