Μάθετε τα Τελευταία

Νέα

Η μεγαλύτερη αποζημίωση για παραβίαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας

Του δρ. Δημήτρη Κουζέλη Προ ημερών γράψαμε ένα άρθρο για την κακή διαχείριση του χαρτοφυλακίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Creta Farms από τους βασικούς μετόχους της. Σύμφωνα με

Διαβάστε Περισσότερα »

Νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα: νέες μορφές εμπορικών σημάτων και ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία της ΕΕ

Ν. 4679/2020: Εμπορικά σήματα – ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ

Διαβάστε Περισσότερα »